Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Tiểu học Capitole

ChitieuTH

“Mỗi học sinh là một người LÃNH ĐẠO và KHỞI TẠO trong tương lai”

Hệ

Tên lớp

Độ tuổi

Chỉ tiêu

TIỂU HỌC

Paris

6-7 tuổi

20

Newyork

7-8 tuổi

20

Billgates III

8-9 tuổi

20

London

10-11 tuổi

25

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE