Nhân sự - việc làm

Tại sao lại chọn VHAM?

Không chỉ hướng đến một ngôi trường đào tạo mang tầm cỡ quốc tế. VHAM luôn chú trọng và quan tâm đến bộ máy hoạt động. Và đóng góp một phần to lớn cho sự chuyên nghiệp và thành công của VHAM chính là sự quan tâm đến hệ thống nhân sự, luôn hướng đến những giá trị cho từng cá nhân và tập thể.

Image Services

Cơ hội nghề nghiệp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget lacus sit amet neque posuere aliquet. In interdum nisl sapien, vel dignissim nulla porta at. Sed accumsan nunc vitae mollis consequat. Morbi velit risus, ultrices vitae sodales ac, aliquam id eros. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor, lectus at dapibus egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget lacus sit amet neque posuere aliquet. In interdum nisl sapien, vel dignissim nulla porta at. Sed accumsan nunc vitae mollis consequat. Morbi velit risus, ultrices vitae sodales ac, aliquam id eros. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor, lectus at dapibus egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget lacus sit amet neque posuere aliquet. In interdum nisl sapien, vel dignissim nulla porta at. Sed accumsan nunc vitae mollis consequat. Morbi velit risus, ultrices vitae sodales ac, aliquam id eros. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor, lectus at dapibus egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget lacus sit amet neque posuere aliquet. In interdum nisl sapien, vel dignissim nulla porta at. Sed accumsan nunc vitae mollis consequat. Morbi velit risus, ultrices vitae sodales ac, aliquam id eros. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor, lectus at dapibus egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget lacus sit amet neque posuere aliquet. In interdum nisl sapien, vel dignissim nulla porta at. Sed accumsan nunc vitae mollis consequat. Morbi velit risus, ultrices vitae sodales ac, aliquam id eros. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor, lectus at dapibus egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus eget lacus sit amet neque posuere aliquet. In interdum nisl sapien, vel dignissim nulla porta at. Sed accumsan nunc vitae mollis consequat. Morbi velit risus, ultrices vitae sodales ac, aliquam id eros. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor. Vivamus sit amet odio pellentesque odio faucibus tristique. Morbi amet dapibus dolor diam viverra mi. Aenean porttitor, lectus at dapibus egestas.

Đăng ký hồ sơ

One file only.
16 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE