Thông báo về việc nghỉ Lễ (30/4 & 1/5) năm 2021

thongbao30.4.2021

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ dịp Lễ Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trường liên cấp mầm non, Tiểu học và THCS Capitole

(Công văn số 04/TB-CAPI ngày 23/4/2021 của Hiệu trưởng liên cấp Capitole)

 

Căn cứ Bộ Luật Lao Động ngày 20 tháng 11 năm 2019 và căn cứ vào công văn số  1157/SGDĐT-VP ngày 12/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Trường liên cấp Capitole thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và  nghỉ dịp Lễ Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước ( 30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021 như sau:

1. Thời gian nghỉ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trường liên cấp Capitole bao gồm trường mầm non Capitole, trường Tiểu học & THCS Capitole,  được nghỉ dịp Lễ (30/4 & 1/5) liền 03 ngày, từ thứ Sáu ngày 30/4/2021 đến hết chủ Nhật ngày 02/5/2021.

2. Những việc cần thực hiện

2.1. Trường thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 02/05/2021.

2.2. Giao Bộ phận Hậu cần, Bộ phận trực An ninh, bảo vệ nhà trường thực hiện:

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên.

- Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ trong cơ quan, đơn vị. Giữ gìn về sinh chung trong toàn trường. Thực hiện tốt nếp sống văn minh – lịch sự và văn hóa nơi làm việc, nơi công cộng. Giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thong trong dịp nghỉ Lễ.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ.

- Sau dịp nghỉ Lễ, các cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường ổn định nề nếp, đảm bảo hoạt động của đơn vị, của Nhà trường đúng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học theo quy định.

Nhà Trường hoạt động trở lại bình thường vào Thứ hai, ngày 03/5/2021.

Đề nghị ông/bà trưởng các Bộ phận, Văn phòng, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh Nhà trường, phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện tốt thông báo này./.

- BAN GIÁM HIỆU

 

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE