TIN TỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - CAPITOLE SCHOOL

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG LIÊN CẤP CAPITOLE

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Capitole_Tieu_hoc

Thực hiện theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Công văn số 04/PA-GDĐT ngày 31/82021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn về phương án thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022 và triển khai nội dung thông báo ngày 01/9/2021 về việc thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học; kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022, Trường Tiểu học & THCS Capitole thông báo và triển khai phương án thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học ...

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE