Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022 đối với GDMN

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON

Capitole-NVNH2021-2022

Thực hiện Công văn số 04/PA-GDĐT ngày 31/82021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn về phương án thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022, và triển khai nội dung thông báo ngày 01/9/2021 về việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non; kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022, Trường mầm non Capitole thông báo và triển khai phương án thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đối với học kỳ I) như sau:

I. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành yêu cầu cần đạt với từng độ tuổi theo quy định trong chương trình giáo dục mầm non.

- Đẩy mạnh giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm 100% trẻ em đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới;

- Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì; đa dạng các hình thức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và phòng chống dịch bệnh.

- Chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh mẫu giáo 5 tuối sẵn sàng vào học lớp Một.

2. Phương án tổ chức thực hiện

Tình huống 1: Tổ chức dạy học trong điều kiện có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và trên địa bàn huyện Sóc Sơn (trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 hoặc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Tình huống 2: Tổ chức dạy học trong trạng thái bình thường mới, trong điều kiện không có dịch Covid-19.

Đối với tình huống 1: Nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến. Nhưng các giáo viên mầm non có kế hoạch kết nối, phối hợp với gia đình phụ huynh học sinh tuyến qua Zoom, MS Teams, … để tổ chức, hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho học sinh hoạt động vui chơi tại nhà; chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em ở nhà. Giáo viên sẽ nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ trong thời gian trẻ em chuẩn bị tới trường, lớp; Đối với học sinh mẫu giáo 5 tuổi: Nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức cho học sinh học qua những video bài giảng online dựa trên những nội dung cốt lõi, cần thiết của chương trình GDMN nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào học lớp Một.

Trong trường hợp thực hiện lệnh dãn cách phòng chống dịch, căn cứ vào tình hình thực tế và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nhà trường sẽ tổ chức học trực tiếp đối với cấp học mầm non và cấp học tiểu học; chia nhỏ lớp học thành các buổi học, đảm bảo không quá 20 người/phòng học. Không tổ chức các hoạt động tập thể trong thời gian này.

Đối với tình huống 2: Trong điều kiện bình thường mới (không có dịch Covid-19), học sinh được phép học tập trung tại trường. Nhà trường tập trung tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp để dạy học, bổ sung kiến thức, kỹ năng dựa trên những nội dung cốt lõi, cần thiết của chương trình GDMN theo quy định. Thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành chương trình, các nhiệm vụ năm học 2021-2022 đúng thời gian quy định.

3. Nội dung

- Căn cứ vào tình hình thực tế, ban chuyên môn Nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi, thảo luận bổ sung/điều chỉnh linh hoạt nội dung kế hoạch giáo dục cho phù hợp với năng lực của học sinh.

- Giáo viên lên kế hoạch giáo dục để phối hợp với phụ huynh cùng hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện đạt các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục mầm non. Phụ huynh chủ động hỗ trợ và đảm bảo an toàn về điện khi kết nối các thiết bị học tập cho học sinh tại nhà.

- Tổ chức học tập/ôn tập cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi, chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh sẵn sàng vào học lớp Một; đặc biệt linh hoạt các hình thức tổ chức ôn tập/học tập cho học sinh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

4. Hình thức, phương pháp tổ chức:

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh hỗ trợ học sinh học tập thông qua hệ thống các video bài giảng online, các nguồn học liệu mở; nguồn học liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn phụ huynh trợ giúp học sinh tự học (có hướng dẫn), thực hành/trắc nghiệm trả lời các câu hỏi/bài tập liên quan đến các nội dung bài học tại nhà do ban chuyên môn Nhà trường xây dựng và gửi phụ huynh.

- Sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hiệu quả, đúng quy định; ứng dụng các phương tiện, kĩ thuật, công nghệ để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng tương tác với phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”, phương pháp giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” nhằm xây dựng “mỗi học sinh là một người lãnh đạo và khởi tạo trong tương lai”.

- Tổ chức sinh hoạt lớp tối thiểu 1 lần/ tuần nhằm tuyên dương, khen thưởng khích lệ học sinh tham gia các hoạt động rèn luyện và học tập, nhất là trong thời gian học sinh phải nghỉ ở nhà, chưa được phép đến trường.

5. Kiểm tra, đánh giá:

  • Giáo viên chủ nhiệm xây dựng các yêu cầu cần đạt, phối hợp cùng phụ huynh để đưa ra những tiêu chí đánh giá đánh giá việc học tập của học sinh tại nhà.
  • Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh gửi sản phẩm của học sinh (sản phẩm theo bài học/ video hoạt động của học sinh, vv…và gửi về Ban chuyên môn nhà trường (qua giáo viên chủ nhiệm/giảng dạy).
  • Ban chuyên môn nhà trường sẽ căn cứ vào các minh chứng học sinh đã gửi để phối hợp cùng phụ huynh học sinh kịp thời điều chỉnh các giải pháp dạy và học, giúp học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung theo quy định của chương trình giáo dục mầm non tại theo thời điểm đánh giá.
  • Giáo viên cùng phối hợp với phụ huynh để cùng giám sát và đánh giá sự tiến bộ trong học tập của học sinh

II. PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP CÙNG PHHS HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH TẠI NHÀ

1. Mục tiêu:

- Giúp học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt tối thiểu theo chương trình GDMN về phẩm chất và năng lực, phát triển nhận thức và tình cảm xã hội.

- Giúp thầy cô giáo và phụ huynh học sinh theo sát và hỗ trợ học sinh thực hiện các nội dung trong chương trình yêu cầu cần đạt.

2. Phương thức thực hiện:

- Dựa theo kế hoạch giáo dục (gồm nội dung bài học và các yêu cầu cần đạt) giáo viên có những đề xuất với PHHS, phối hợp với PHHS để tổ chức thực hiện chương trình, nhằm giúp cho trẻ đạt được các yêu cầu cần đạt của từng bài học, từng nội dung, chủ đề dạy học.

- Giáo viên phối hợp cùng phụ huynh học sinh quan sát thái độ, hành vi của học sinh để đưa ra những đánh giá thường xuyên, qua hình thức chấm sao theo ngày, tổng kết nhân xét theo tháng hoặc theo kì để kịp thời tìm ra/điều chỉnh những giải pháp phù hợp, giúp học sinh đạt được yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của chương trình GDMN.

3. Cách thức thực hiện phối hợp với phụ huynh học sinh

Quy ước khen thưởng và kỷ luật được thực hiện dựa trên các yêu cầu cần đạt của nội dung bài học/chủ đề dạy học hàng ngày do GVCN tổng hợp. Cụ thể, cách thức đánh giá như sau:

- Tiêu chí đánh giá:

 

 

 

TT

Tiêu chí đánh giá/nhận xét

1

Sao thứ 1 (*): Làm rất tốt các BTVN

2

Sao thứ 2 (*):Tập trung - hứng thú- tích cực trong giờ học

3

Sao thứ 3 (*): Đạt yêu cầu cần đạt của nội dung bài học/chủ đề dạy học theo quy định của chương trình

4

Sao thứ 4 (*): Học sinh thực hiện tự giác các công việc học tập và rèn luyện của bản thân, trong đó có tối thiểu 3- 10 công việc nhà giúp gia đình trở lên tùy theo độ tuổi (vd: quét nhà, lau bàn, gấp quần áo, phụ nấu cơm, dạy em học, sắp xếp đồ dung, rửa cốc chén, …)

- Quy ước mức độ đánh giá, nhận xét :

Nội dung

Mức độ đánh giá

Mức độ

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Quy ước số sao (*) tương ứng

****

***

**

Số tiêu chí đạt

Đạt cả 4 tiêu chí

Đạt 3/4 tiêu chí

Đạt 2/4 tiêu chí hoặc ít hơn

  • Kết quả xếp loại khi đánh giá, nhận xét:

Cách tính tổng sao và xếp loại

Xếp loại

Sao/ngày

Sao/tuần

Sao/tháng

A

4*

20*

80*

B

3*

15*

60*

C

2*

Nhỏ hơn 15 *

Nhỏ hơn 60 *

 

4. Quy ước khen thưởng:

- Lời khen: Cha mẹ và thầy cô giáo thường xuyên kịp thời khen ngợi những hành động tốt, sự tiến bộ của học sinh dù nhỏ nhất. Lời khen nên cụ thể, đúng thời điểm, khen hành động, không khen chung chung, mục đích để trẻ hiểu khen tốt ở đâu? Biết được và phát huy hành động tốt của lời khen đó trong hoàn cảnh nào? ở đâu? Khi nào?, …

- Thưởng: Dựa vào mức độ học sinh đạt được liên tục ở cấp độ A, nhà trường có quà thưởng theo quý 3 tháng/lần.

(Gợi ý: Cha mẹ học sinh có thể tặng thưởng theo tháng với những món đồ/món quà thường dụng như: gói bim bim, một chiếc bút, một quyển vở hay hộp bút tô màu mới, ... tùy theo điều kiện thực tế của gia đình).

- Quy ước kỉ luật: Hình thức nhắc nhở kỷ luật nhằm hỗ trợ các em học sinh hiểu, biết cách khắc phục điểm yếu, điểm chưa tốt để tự mình sửa sai, để tiến bộ hơn.

Nhắc nhở kỷ luật thực hiện sau khi GVCN thực hiện nhắc nhở nhưng học sinh vẫn không thay đổi hành vi sẽ quy ước hình thức nhắc nhở kỷ luật như sau:

  • Với mỗi lần HS không hoàn thành bài tập về nhà sẽ bị trừ 5 sao.
  • Học sinh bị trừ 15 sao trở lên sẽ giáo viên có cuộc họp với PHHS lần 1, nhằm tìm những giải pháp khắc phục phù hợp với học sinh.
  • Học sinh bị trừ 30 giáo viên sao sẽ họp PHHS lần 2, để tiếp tục tìm các giải pháp khắc phục cho học sinh.
  • Học sinh bị trừ 55-60 sao trở lên Phụ huynh học sinh sẽ họp với Hội đồng Sư phạm Nhà trường và thông qua biên bản họp để phối hợp chuyên sâu Gia đình và Nhà trường trong giáo dục học sinh, giúp học sinh tiến bộ theo Điều lệ trường mầm non (nếu phụ huynh không hợp tác, Nhà trường có quyền từ chối và đề nghị phụ huynh tìm môi trường giáo dục khác phù hợp với con mình).

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE