Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022 đối với Giáo dục Tiểu học

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Capitole-NVNH2021-2022

Thực hiện theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Công văn số 04/PA-GDĐT ngày 31/82021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn về phương án thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022 và triển khai nội dung thông báo ngày 01/9/2021 về việc thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học; kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022, Trường Tiểu học & THCS Capitole thông báo và triển khai phương án thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đối với học kỳ I) như sau:

I. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành tốt các yêu cầu cần đạt theo quy định trong chương trình giáo dục Tiểu học (GDTH).

- Đẩy mạnh giáo dục học sinh kỹ năng thực hành về kỹ năng sống, đạo đức, tính kỷ luật, tự phục vụ, trách nhiệm, chia sẻ, yêu thương, biết cách tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân;

- Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với học sinh để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì; đa dạng các hình thức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh về chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp cùng phụ huynh học sinh hỗ trợ học sinh học tập. Bám sát tiến trình học tập của học sinh để bồi dưỡng, phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Đánh giá quá trình học tập, đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo đúng quy định.

2. Phương án tổ chức thực hiện

Tình huống 1: Tổ chức dạy học trong điều kiện có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và trên địa bàn huyện Sóc Sơn (trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 hoặc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Tình huống 2: Tổ chức dạy học trong trạng thái bình thường mới, trong điều kiện không có dịch Covid-19.

Đối với tình huống 1: Nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến đối với cấp học Tiểu học; duy trì 2 buổi/ngày, đảm bảo nội dung chương trình, số tiết theo quy định.

Trong trường hợp thực hiện lệnh dãn cách phòng chống dịch, căn cứ vào tình hình thực tế và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nhà trường sẽ tổ chức học trực tiếp đối với cấp học tiểu học; chia nhỏ lớp học thành các buổi học, đảm bảo không quá 20 người/phòng học. Không tổ chức các hoạt động tập thể trong thời gian này.

Đối với tình huống 2: Trong điều kiện bình thường mới (không có dịch Covid-19), học sinh được phép học tập trung tại trường. Nhà trường tập trung tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp để dạy học, bổ sung kiến thức, kỹ năng dựa trên những nội dung cốt lõi, cần thiết của chương trình GDTH theo quy định. Thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành chương trình, các nhiệm vụ năm học 2021-2022 đúng thời gian quy định.

3. Nội dung

- Căn cứ vào tình hình thực tế, ban chuyên môn Nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi, thảo luận bổ sung/điều chỉnh linh hoạt nội dung kế hoạch giáo dục cho phù hợp với năng lực của học sinh. Cụ thể :

Đối với lớp 1, lớp 2 : Nội dung dạy học được thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa; ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc; thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh; bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.

Đối với lớp 3, lớp 4 : Nội dung dạy học được thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức dạy học đảm bảo nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc trong tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp; thực hiện tinh giản nội dung để tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: tinh giản mức độ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đối với từng môn học; tinh giản những nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.

- Giáo viên lên kế hoạch giáo dục để phối hợp với phụ huynh cùng hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện đạt các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục Tiểu học.

- Linh hoạt các hình thức tổ chức ôn tập/học tập cho học sinh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Bên cạnh dạy tiếng Anh theo chuẩn Cambridge, triển khai dạy học bằng Tiếng Anh đối với môn Toán và môn Khoa học, giúp học sinh tiếp cận dần với các chương trình giáo dục Quốc tế.

- Tổ chức hiệu quả dạy học môn Tin học theo quy định trong chương trình; tổ chức các hoạt động giáo dục tin học, hoạt động giáo dục STEM, tiếp cận công nghệ số nhằm phát triển tư duy khoa học máy tính, các năng lực đặc thù: năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ và năng lực tin học cho học sinh; tạo cơ hội cho học sinh lớp 1, lớp 2 được tiếp cận giáo dục Tin học.

4. Hình thức, phương pháp tổ chức:

- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh hỗ trợ học sinh học tập thông qua hệ thống các nguồn video bài giảng online, các nguồn học liệu mở; nguồn học liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn phụ huynh trợ giúp học sinh tự học (có hướng dẫn), thực hành/trắc nghiệm trả lời các câu hỏi/bài tập liên quan đến các nội dung bài học tại nhà do giáo viên/ban chuyên môn Nhà trường xây dựng và gửi phụ huynh. Phụ huynh hỗ trợ và đảm bảo an toàn về điện khi kết nối các thiết bị học tập cho học sinh tại nhà.

- Đối với lớp 1: Ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán đảm bảo giúp học sinh hình thành kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, kỹ năng tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu theo quy định.

- Sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hiệu quả, đúng quy định; ứng dụng các phương tiện, kĩ thuật, công nghệ để tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh theo hướng tương tác với phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”, phương pháp giáo dục “lấy học sinh làm trung tâm” nhằm xây dựng “mỗi học sinh là một người lãnh đạo và khởi tạo trong tương lai”.

- Tổ chức sinh hoạt lớp tối thiểu 1 lần/ tuần nhằm tuyên dương, khen thưởng khích lệ học sinh tham gia các hoạt động rèn luyện và học tập, nhất là trong thời gian học sinh phải nghỉ ở nhà, khi chưa được phép đến trường.

- Khi học sinh đi học trở lại: Khi tình hình hình dịch bệnh được kiểm soát, Nhà trường tập trung thời gian dạy học trực tiếp để tổ chức ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện dạy học nội dung mới và kiểm tra đánh giá theo quy định. Tổ chức hoạt động bán trú linh hoạt trong tổ chức ăn trưa, ngủ trưa, vui chơi, giải trí,...cho học sinh; tổ chức ăn trưa, bán trú phải bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh ; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày bảo đảm an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu mà Nhà trường đã đề ra dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, gắn với nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy và học, cũng như đánh giá học sinh theo quy định.

5. Kiểm tra, đánh giá:

  • Giáo viên chủ nhiệm xây dựng các yêu cầu cần đạt, phối hợp cùng phụ huynh để đưa ra những tiêu chí đánh giá đánh giá việc học tập của học sinh tại nhà.
  • Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh gửi sản phẩm của học sinh (sản phẩm theo bài học/ video hoạt động của học sinh, vv…và gửi về Ban chuyên môn nhà trường (qua giáo viên chủ nhiệm/giảng dạy).
  • Ban chuyên môn nhà trường sẽ căn cứ vào các minh chứng học sinh đã gửi để phối hợp cùng phụ huynh học sinh kịp thời điều chỉnh các giải pháp dạy và học, giúp học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung theo quy định của chương trình giáo dục Tiểu học tại theo thời điểm đánh giá. 
  • Giáo viên cùng phối hợp với phụ huynh để cùng giám sát và đánh giá sự tiến bộ trong học tập của học sinh. Kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; tập trung vào đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập; Đối với môn tiếng Anh: bài kiểm tra cuối học kỳ có đủ cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo quy định. 
  • Nhà trường không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.

II. PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP CÙNG PHHS HỖ TRỢ HỌC SINH TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH TẠI NHÀ

1. Mục tiêu:

- Giúp học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt theo chương trình GDTH về phẩm chất và năng lực, phát triển nhận thức và tình cảm xã hội.

- Giúp thầy cô giáo và phụ huynh học sinh theo sát và hỗ trợ học sinh thực hiện các nội dung, yêu cầu cần đạt trong chương trình.

- Bổ trợ, phát triển nâng cao kiến thức cho học sinh. Tăng cường kỹ năng, thực hành.

2. Phương thức thực hiện:

- Dựa theo kế hoạch giáo dục (gồm nội dung bài học và các yêu cầu cần đạt) giáo viên có những đề xuất với PHHS, phối hợp với PHHS để tổ chức thực hiện chương trình, nhằm giúp cho học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của từng bài học, từng nội dung, chủ đề dạy học.

- Giáo viên phối hợp cùng phụ huynh học sinh quan sát thái độ, hành vi của học sinh để đưa ra những đánh giá thường xuyên, qua hình thức chấm sao theo ngày, tổng kết nhân xét theo tháng hoặc theo kì để kịp thời tìm ra/điều chỉnh những giải pháp phù hợp, giúp học sinh đạt được yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của chương trình GDTH.

3. Cách thức thực hiện phối hợp với phụ huynh học sinh

Quy ước khen thưởng và kỷ luật được thực hiện dựa trên các yêu cầu cần đạt của nội dung bài học/chủ đề dạy học hàng ngày do GVCN tổng hợp. Cụ thể, cách thức đánh giá như sau:

- Tiêu chí đánh giá:

 

TT

Tiêu chí đánh giá/nhận xét

1

Sao thứ 1 (*): Làm rất tốt các BTVN

2

Sao thứ 2 (*):Tập trung - hứng thú- tích cực trong giờ học

3

Sao thứ 3 (*): Đạt yêu cầu cần đạt của nội dung bài học/chủ đề dạy học theo quy định của chương trình.

4

Sao thứ 4 (*): Học sinh thực hiện tự giác các công việc học tập và rèn luyện của bản thân, trong đó có tối thiểu 3- 10 công việc nhà giúp gia đình trở lên tùy theo độ tuổi (vd: quét nhà, lau bàn, gấp quần áo, phụ nấu cơm, dạyhọc, sắp xếp đồ dung, rửa cốc chén, …)

- Quy ước mức độ đánh giá, nhận xét :

Nội dung

Mức độ đánh giá

Mức độ

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Quy ước số sao (*) tương ứng

****

***

**

Số tiêu chí đạt

Đạt cả 4 tiêu chí

Đạt 3/4 tiêu chí

Đạt 2/4 tiêu chí hoặc ít hơn

  • Kết quả xếp loại khi đánh giá, nhận xét:

Cách tính tổng sao và xếp loại

Xếp loại

Sao/ngày

Sao/tuần

Sao/tháng

A

4*

20*

80*

B

3*

15*

60*

C

2*

Nhỏ hơn 15 *

Nhỏ hơn 60 *

4. Quy ước khen thưởng:

- Lời khen, cách thức khen: Cha mẹ và thầy cô giáo thường xuyên kịp thời khen ngợi những hành động tốt, sự tiến bộ của học sinh dù là nhỏ nhất. Lời khen phải được nên cụ thể, đúng thời điểm, khen hành động, không khen chung chung, mục đích để giúp học sinh hiểu khen tốt ở đâu? Biết được và phát huy hành động tốt của lời khen đó trong hoàn cảnh nào? ở đâu? khi nào? …

- Thưởng: Dựa vào mức độ học sinh đạt được liên tục ở cấp độ A, nhà trường có hình thức khen thưởng theo kỳ học, khen thưởng cuối năm học.

(Gợi ý: Cha mẹ học sinh có thể tặng thưởng theo tháng với những món đồ/món quà thường dụng như: gói bim bim, một chiếc bút, một quyển vở hay hộp bút tô màu mới, ... tùy theo điều kiện thực tế của gia đình).

- Quy ước kỷ luật: Hình thức nhắc nhở kỷ luật nhằm hỗ trợ các học sinh hiểu, biết cách khắc phục điểm yếu, điểm chưa tốt để tự mình sửa sai, để tiến bộ hơn.

Nhắc nhở kỷ luật thực hiện sau khi GVCN thực hiện nhắc nhở nhưng học sinh vẫn không thay đổi hành vi sẽ quy ước hình thức nhắc nhở kỷ luật như sau:

  • Với mỗi lần học sinh không hoàn thành bài tập về nhà sẽ bị trừ 5 sao.
  • Học sinh bị trừ 15 sao trở lên sẽ giáo viên có cuộc họp với PHHS lần 1, nhằm tìm những giải pháp khắc phục phù hợp với học sinh.
  • Học sinh bị trừ 30 giáo viên sao sẽ họp PHHS lần 2, để tiếp tục tìm các giải pháp khắc phục cho học sinh. 
  • Học sinh bị trừ 55-60 sao trở lên Phụ huynh học sinh sẽ họp với Hội đồng Sư phạm Nhà trường và thông qua biên bản họp để phối hợp chuyên sâu Gia đình và Nhà trường trong giáo dục học sinh, giúp học sinh tiến bộ theo Điều lệ trường Tiểu học và quy định của Nhà trường.
Hướng dẫn thực hiện chương trình cấp Tiểu học năm học 2021 - 2022

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE