Volunteer

volunteer

Tình Nguyện Viên Quốc Tế VHAM

Tình nguyện viên VHAM cung cấp sự lãnh đạo và chuyên môn quốc gia về tình nguyện để tăng cường sự tham gia, chất lượng và sự đa dạng của các trải nghiệm tình nguyện.

hồ sơ

Hồ sơ mời tài trợ của dự án VHAM Volunteer

hồ sơ

Cùng VHAM xây dựng một cộng đồng phát triển

hồ sơ

Bạn muốn trở thành tình nguyện viên của VHAM?

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE