Chương trình Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Capitole

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SNH MẦM NON

Dành cho học sinh mầm non Capitole

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH MẦM NON

DÀNH CHO MẪU GIÁO BÉ 3 - 4 TUỔI (CẤP ĐỘ 1 -LEVEL 1)


Mục đích: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mầm non giúp các học sinh Capitole có những kỹ năng sống quan trọng, rèn luyện một số thói quen tốt; giúp các con biết và thực hành các lễ giáo đầu đời, hiếu thảo, lễ phép; trang bị cho các con có những kỹ năng nền tảng quan trọng giúp các cháu từng bước biết tự thực hiện các nhu cầu của bản thân như: ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ, …. ; giúp các con biết thiết lập quan hệ với các bạn, bắt đầu làm quen với lao động, học tập, biết giúp đỡ cô, bạn trong một sống việc trong đời sống hàng ngày.

Xem chi tiết các nội dung chủ đề ....

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH MẦM NON

DÀNH CHO MẪU GIÁO NHỠ 4 - 5 TUỔI (CẤP ĐỘ 2 - LEVEL 2)


Mục đích: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mầm non giúp các học sinh Capitole có những kỹ năng sống quan trọng, rèn luyện một số thói quen tốt giúp các con biết thiết quan hệ với các bạn, bắt đầu làm quen với lao động, học tập, biết giúp đỡ cô, bạn trong một sống việc trong đời sống hàng ngày; có những kỹ năng sống nền tảng đầu đời, giúp các con biết tự chăm sóc bản thân, biết phòng ngừa những rủi ro trong cuộc sống, biết bắt đầu các mối quan hệ đầu đời tại trường, lớp……

Xem chi tiết các nội dung chủ đề ....

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH MẦM NON

DÀNH CHO MẪU GIÁO BÉ 5 - 6 TUỔI (CẤP ĐỘ 3 - LEVEL 3)


Mục đích: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mầm non giúp các học sinh Capitole có những kỹ năng sống quan trọng, rèn luyện một số thói quen tốt giúp các con biết thiết lập mối quan hệ với các bạn, bắt đầu làm quen với lao động, học tập, biết giúp đỡ cô, bạn trong một sống việc trong đời sống hàng ngày; có những kỹ năng sống nền tảng đầu đời, giúp các học sinh biết tự chăm sóc bản thân, biết phòng ngừa những rủi ro trong cuộc sống, biết bắt đầu các mối quan hệ đầu đời tại trường, lớp……

Xem chi tiết các nội dung chủ đề ....
GDKNS001 GDKNS002

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE