Nội quy xe đưa, đón học sinh Capitole

Nội quy xe đưa, đón trẻ/học sinh áp dụng đối với học sinh, phụ huynh học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa, đón học sinh của trường liên cấp Capitole bao gồm trường mầm non Capitole và trường Tiểu học & THCS Capitole.  Nội quy này cũng áp dụng đối với tất cả các giáo viên, nhân viên, người lao động trong Nhà trường khi tham gia công tác đưa, đón, nhận học sinh, trả học sinh của Nhà trường.

capitole school bus

Nội quy xe đưa, đón học sinh Capitole

NỘI QUY XE ĐƯA, ĐÓN TRẺ - HỌC SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-CAPI ngày 27/03/2021 của Hiệu trưởng trường mầm non Capitole và Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Capitole)

Capitole school bus
Capitole school bus
trang 1trang 2trang 3trang 4trang 5trang 6trang 7trang 8trang 9trang 10trang 11

Mọi chi tiết liên hệ về đăng ký đi xe buýt của Nhà trường, CMHS, bậc phụ huynh vui lòng liên hệ tại văn phòng - Bộ phận Hành chính của Nhà trường.

Điện thoại: 0243.581.0678

E-mail: info@capitoleschool.edu.vn

Vietnamese

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE